Om föreningenOm Föreningen Sollentuna Seniorgymnastik

 

Historik

Sollentuna Vård- & omsorgsnämnden beslutade våren 2016 att lägga ned gratis gymnastiken för pensionärer.


För att fortsätta denna omtyckta motionsgymnastik, beslutade fyra eldsjälar att starta Sollentuna Seniorgymnastik under ledning av Anette Fällström. Verksamheten skulle finansieras av deltagaravgifter till självkostnadspris. Arbetet med att planera motionspass, hyra lokaler och att informera om föreningen och motionsgymnastiken påbörjades augusti 2016. Antalet medlemmar och antalet pass ökar ständigt.Föreningen hade vid början av våren 2018 drygt 330 medlemmar.


Kontakta oss

Föreningens epostadress:  info@sollentunaseniorgymnastik.se

Anmälan om deltagande kan ske här på hemsidan , se särskild flik! 


Försäkring

Föreningens ekonomi medger inte att vi kan teckna försäkring för deltagarna under passen.

Om en olycka skulle inträffa får deltagaren alltså förlita sig på sin egen olycksfallsförsäkring.