Kontaktuppgifter och BG-nummer

Kontaktuppgifter och annan data


Styrelsen

Stefan Lindh, ordförande                        070-564 17 34       

Lilian Engstrand , vice ordförande         070-208 65 69

Mania Larson, sekreterare                      070-790 67 69       

Mona Uhlan, kassör                               070-825 11 35

Margareta Westermark, ledamot            076-168 54 05‬


Träningsansvarig

Anette Fällström   070-44 00 205 (Telefontid vardagar kl. 13-16)

Registeransvarig

Alvi Lindroth   070-552 12 95


Webansvarig

Stefan Lindh  070-564 17 34


Övriga

Hans Redtzer, revisor

Berit Andersson, revisorssuppleant

Kristina Malm, Monika Lindeberg och Lennart Tengblad, valberedning


Föreningens bankgiro

5131-3294


Föreningens postadress

Sollentuna Seniorgymnastik c/o Mona Uhlan, Kruthornsvägen 66A, 192 32 Sollentuna. 


Föreningens organisationsnummer

802503-6842


Allmän mailadress

info@sollentunaseniorgymnastik.se