Kontaktuppgifter och BG-nummer

Kontaktuppgifter och annan data


Styrelsen

Kristina Malm Jansson, ordförande        070-20170 23        

Lilian Engstrand , vice ordförande         070-208 65 69

Mania Larson, sekreterare                      070-790 67 69       

Mona Uhlan, kassör                               070-825 11 35

Margareta Westermark, ledamot            076-168 54 05‬

Stefan Lindh, ledamot                            070-564 17 34


Verksamhetsansvarig

Anette Fällström   070-44 00 205 (Telefontid vardagar kl. 14-16)

Registeransvarig

Alvi Lindroth   070-552 12 95


Webansvarig

Stefan Lindh  070-564 17 34


Övriga

Monika Lindeberg, revisor

Berit Arvidsson, revisorssuppleant

Kerstin Erman, Lars-Åke Östman och Birgitta Schwinn valberedning


Föreningens bankgiro

5131-3294


Föreningens postadress

Sollentuna Seniorgymnastik c/o Mona Uhlan, Kruthornsvägen 66A, 192 32 Sollentuna. 


Föreningens organisationsnummer

802503-6842


Allmän mailadress

info@sollentunaseniorgymnastik.se