Kontaktuppgifter och BG-nummer

Kontaktuppgifter och annan data


Styrelsen

Stefan Lindh, ordförande                     070-564 17 34       

Lilian Engstrand , vice ordförande      070-208 65 69

Mania Larson, sekreterare                   070-790 67 69       

Gunilla Forsström, kassör                    070-554 57 22

Alvi Lindroth, registeransvarig            070-552 12 95‬


Träningsansvarig

Anette Fällström   070-44 00 205 (Telefontid vardagar kl. 13-16)


Webansvarig


Övriga

Hans Redtzer, revisor

Mona Uhlan, revisorssuppleant

Kristina Malm, Monika Lindeberg och Lennart Tengblad, valberedning


Föreningens bankgiro

5131-3294


Föreningens postadress

Sollentuna Seniorgymnastik c/o Gunilla Forsström,  Allévägen 8 B  192 76 Sollentuna. 


Föreningens organisationsnummer

802503-6842


Allmän mailadress

info@sollentunaseniorgymnastik.se