Kontaktuppgifter och BG-nummer

Kontaktuppgifter och annan data


Styrelsen

Kristina Malm Jansson, ordförande 070-20170 23

Lilian Engstrand , vice ordförande 070-208 65 69

Mona Uhlan, kassör 070-825 11 35

Margareta Westermark, sekreterare 076-168 54 05‬

Mania Larson,registeransvarig 070-790 67 69


Verksamhetsansvarig

Anette Fällström070-44 00 205 (Telefontid vardagar kl. 14-16)


Webansvarig

Stefan Lindh 070-564 17 34


Övriga

Monika Lindeberg, revisor

Berit Arvidsson, revisorssuppleant

Kerstin Erman och Birgitta Schwinn valberedning


Föreningens bankgiro

5131-3294


Föreningens postadress

Sollentuna Seniorgymnastik c/o Mona Uhlan, Kruthornsvägen 66A, 192 32 Sollentuna.


Föreningens organisationsnummer

802503-6842


Allmän mailadress

info@sollentunaseniorgymnastik.se