Kontaktuppgifter och BG-nummer

Kontaktuppgifter styrelse, adress, bankgiro m.m.


Styrelsen

Kristina Malm Jansson, ordförande 070-20170 23

Mania Larson , vice ordförande 070-790 67 69

Mona Uhlan, kassör 070-825 11 35

Irene Björsfält, sekreterare 073-029 18 43

Kerstin Erman,registeransvarig 073-945 41 60

Lilian Engstrand, ledamot 070-108 65 69

Majken Westberg, ledamot 072-711 22 62


Verksamhetsansvarig

Anette Fällström 070-44 00 205 (Telefontid vardagar kl. 14-16)


Webansvarig

Stefan Lindh 070-564 17 34


Övriga

Monika Lindeberg, revisor

Berit Arvidsson, revisorssuppleant

Birgitta Schwinn, Stefan Lindh, Margit Bylund & Margareta Westermark, valberedning


Föreningens bankgiro

5131-3294


Föreningens postadress

Sollentuna Seniorgymnastik c/o Mona Uhlan, Kruthornsvägen 66A, 192 32 Sollentuna.


Föreningens organisationsnummer

802503-6842


Allmän mailadress

info@sollentunaseniorgymnastik.se