10-kort

10-kort


För den senior som har svårt att deltaga varje gång under terminen har vi öppnat för möjligheten att köpa ett praktiskt  ”klippkort” som ger rätt till 10 besök vid alla slags pass utom badminton och vattengymnastik. Därmed passar kortet också för den som vill träna lite extra på valfritt pass utöver det ordinarie – precis som vid guldkort, men till lägre kostnad.


Kortet gäller under två terminer, från och med den termin som det utfärdades.


För att skaffa kortet ser vi helst att du i god tid innan du vill börja använda kortet betalar in beloppet till vårt bankgiro 5131-3294. Ange ditt namn samt passnummer 66 (som är koden för 10-kort) på inbetalningstexten. Du kommer då att få ditt kort vid detta besök eller - om du så önskar - få det hemskickat per post. I mer brådskande fall ger vi dig möjlighet att betala avgiften kontant till vår träningsansvariga ledare Anette Fällström, som redovisar vidare till SSG.


Kortet är personligt och varje gång som du använder kortet måste du se till att en av kortets 10 besöksrutor blir avkryssade och får en datumnotering och när du använt det vid 10 passbesök är kortet förbrukat.