Kontaktuppgifter och BG-nummer

Kontaktuppgifter och annan data

 

Styrelsen

Bengt af Geijerstam, ordförande 070-546 75 35

Bo Pettersson , vice ordförande 070-303 18 63

Lilian Engstrand, sekreterare 070-208 65 69

Gunilla Forsström, kassör 070-554 57 22

Alvi Lindroth, registeransvarig 070-552 12 95‬

 

Träningsansvarig

Anette Fallström 070-44 00 205 (Vardagar kl. 13-16)

 

Webansvarig

Anna-Karin Lenander

 

Övriga

Hans Redtzer, revisor

Mona Uhlan, revisorssuppleant

Britt Holmberg, Kerstin Myrehed och Håkan Stenkvist, valberedning

 

Föreningens bankgiro

5131-3294

 

Föreningens postadress

Sollentuna Seniorgymnastik c/o Gunilla Forsström, Allévägen 8 B 192 76 Sollentuna.

 

Föreningens organisationsnummer

802503-6842

 

Allmän mailadress

info@sollentunaseniorgymnastik.se