Om föreningen

Om Föreningen Sollentuna Seniorgymnastik

Historik

Efter att Sollentuna kommun under många år hade tillhandahållit avgiftsfri motionsgymnastik i grupp för seniorer i Sollentuna så fattade Vård- & omsorgsnämnden våren 2016 beslutet att av besparingsskäl lägga ner denna.

 

För att fortsätta denna omtyckta motionsgymnastik, vilken är anpassats speciellt för seniorer, som under Anette Fällströms ledning anordnats på olika ställen i kommunen och som gjort att en social gemenskap har uppstått i grupperna, så beslutade sig fyra eldsjälar i juli 2016 för att starta Föreningen Sollentuna Seniorgymnastik. Viktigt för oss var att vi skulle finansiera verksamheten med deltagaravgifter som beräknas efter föreningens självkostnad. Arbetet med att planera motionspass, hyra lokaler och att informera om föreningen och motionsgymnastiken påbörjades augusti 2016. Till hösten kunde vi börja hälsa alla deltagare välkomna till de olika motionspassen. Och nu har verksamheten vuxit så att vi till höststarten 2017 kan erbjuda 16 olika pass per vecka!

 

Organisation

Vid föreningens tredje stämma, 15 februari 2018, valdes följande funktionärer:

Klicka på namnet så får du fram e-postadressen

Bengt af Geijerstam, ordförande 070-546 75 35

Bo Pettersson , vice ordförande 070-303 18 63

Lilian Engstrand, sekreterare 070-208 65 69

Gunilla Forsström, kassör 070-554 57 22

Alvi Lindroth, registeransvarig

 

Adjungerade till styrelsen:

Anna-Karin Lenander, ansvarig för hemsidan 070-66 11 643

Anette Fallström, träningsansvarig och kontaktperson mellan styrelse / verksamhet

070-4400205 (Vardagar kl. 13-16)

 

Hans Redtzer, revisor

Mona Uhlan, revisorssuppleant

Britt Holmberg, Kerstin Myrehed och Håkan Stenkvist, valberedning

 

Verksamhet

Vi anordnar f n fem motionspass och fyra pass stolsgymnastik per vecka och vi har samtidigt lanserat nya former av seniormotion såsom Cirkelträning, Qi Gong, Medicinsk Yoga, Dynamisk Yoga och Zumbadans med vardera ett pass samt Vattengymnastik med 2 pass per vecka.

Föreningen har vid början av våren 2018 drygt 330 medlemmar. Totala antalet individuella övningsbesök kan för år 2017 beräknas till runt 8.000 st.

Medelåldern för deltagarna är för närvarande nära 75 år. Några av deltagarna är över 90 år, medan de yngsta deltagarna är ett par förtidspensionärer, 63-64 år.

 

Under vårterminen 2018 är terminsavgifterna för motionspassen och stolspassen 525 kr vilket utslaget per gång motsvarar 25 kr. För passen med cirkelträning,vattengympa, yoga, Qi Gong och Zumbadans måste terminsavgifterna sättas lite högre, vilket bl a motiveras av högre lokalhyror eller inhyrda ledare. Verksamheten under våren utövas i ett tiotal olika lokaler.

 

Kontakta oss

Föreningens epostadress: info@sollentunaseniorgymnastik.se

Anmälan om deltagande kan ske här på hemsidan , se särskild flik!

 

Försäkring

Föreningens ekonomi medger inte att vi kan teckna försäkring för deltagarna under passen.

Om en olycka skulle inträffa får deltagaren alltså förlita sig på sin egen olycksfallsförsäkring.

 

Övrigt

Föreningens postadress: c/o Gunilla Forsström, Allévägen 8 B 192 76 Sollentuna.

Föreningens organisationsnummer: 802503-6842

Föreningens bankgiro för inbetalning av terminsavgift: 5131-3294